Istorie

La începutul Primului Război Mondial, Europa era dominată de cele două alianțe majore: Antanta – formată din Franța, Marea Britanie și Rusia – și Tripla Alianță sau Puterile Centrale – formată din Germania, Austro-Ungaria și Italia. Cu toate că România era membră a Triplei Alianțe, o serie de circumstanțe și evenimente anunțau o posibilă reorientare a ei.

Personalităţi

"…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreţia sa stă în faptul că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit […]. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-i da armătura teritorial-instituţională, care este…